Behandl​as Väl Massage


Massagens effekter​

- Ökar rörligheten

- Sä​nker blodtrycket

- Ökar blodcirkulationen

- Ökar lymfcirkulationen

- Verkar smärtlindrande

- Ger en smidigare bindväv

- Minskar utsöndring av stress hormoner

- Ökar utsöndring av endorfiner (må-bra-hormon)